Tytuł projektu „Współpraca na rzecz ochrony danych wrażliwych: nowe wyzwania – nowoczesne rozwiązania”

 

Nr projektu LT-PL-3R-225

 

Całkowity budżet projektu: 483 681,50 euro

 

Dofinansowanie EFRR

 

411 129,27 euro (85% kosztów kwalifikowanych)
Budżet SzW w Suwałkach:

 

255 282,50 euro
Dofinansowanie EFRR

 

216 990,12 euro (85% kosztów kwalifikowanych)
Źródło dofinansowania Program Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska na lata 2014 – 2020

Partnerzy projektu Instytucja Publiczna Szpital w Mariampolu – Lider

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach – Partner

Okres realizacji projektu 01.03.2019 – 31.08.2020
Krótki opis projektu Projekt jest zorientowany na wspieranie skuteczności i efektywności partnerskich szpitali  na pograniczu polsko-litewskim w zakresie bezpiecznego gromadzenia, przetwarzania i wymiany danych wrażliwych (danych osobowych i medycznych)
Cel projektu zwiększenie współpracy transgranicznej instytucji ochrony zdrowia na rzecz wspólnych rozwiązań mających na celu optymalne bezpieczeństwo danych osobowych i medycznych.
Zakres/rezultaty projektu 19 zorganizowanych wydarzeń projektowych (konferencje, szkolenia,, wizyty studyjne), 456 uczestników imprez, 33 zakupione egzemplarze sprzętu informatycznego i oprogramowania.
Biuro projektu – kontakt  (87) 562 95 32