ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu – Pobierz

 

Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku w dniu 15.05.2018r. Termin złożenia ofert – do dnia 25.05.2018r.