Ogłoszenie o konkursie ofert – Pobierz

Oświadczenie oferenta – Pobierz

Projekt umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych – Pobierz

Szczegółowe warunki konkursu ofert na świadczenia usług lekarskich w godzinach ordynacji lekarskiej i po godzinach ordynacji lekarskiej w Oddziale Anestezjologii – Pobierz

Oferta na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne przez lekarza w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii – Pobierz