Poradnie Specjalistyczne
Ośrodek Domowego Leczenia Tlenem

 

Godziny Przyjęć:

Wtorek

9.30-17.05
15.05-17.05

plg. Agnieszka Ochrymiuk
lek. med. Izbicka-Bziom Teresa

Środa

10.50-14.35

plg. Agnieszka Ochrymiuk

Czwartek

7.00-14.35

plg. Agnieszka Ochrymiuk

Poradnia Alergologiczna

Godziny Przyjęć:

Wtorek

8.00-14.30

lek. med. Dąbrowski Krzysztof

Środa

8.00-12.00

lek. med. Dąbrowski Krzysztof

Czwartek

14.00-20.00

lek. med. Dąbrowski Krzysztof

Poradnia Chirurgii Dziecięcej

Godziny Przyjęć:

Poniedziałek

10.00-14.00

lek. Ejlak Marzanna
lek. Grzyb Andrzej
lek. Jagłowski Andrzej

Wtorek

10.00-15.00
15.00-18.00

lek. Grzyb Andrzej
lek. Jagłowski Andrzej
lek. Ejlak Marzanna
lek. Grzyb Andrzej
lek. Jagłowski Andrzej

Środa

9.00-14.00

lek. Jagłowski Andrzej
lek. Ejlak Marzena
lek. Grzyb Andrzej

Czwartek

9.00-14.00

lek. Ejlak Marzanna
lek. Grzyb Andrzej
lek. Jagłowski Andrzej

Piątek

10.00-14.00

lek. Ejlak Marzena
lek. Grzyb Andrzej
lek. Jagłowski Andrzej

Poradnia Chirurgii Ogólnej

Godziny Przyjęć
(lekarze pracują rotacyjnie)

Poniedziałek

12.00-14.00

lek. Bukowski Szymon
lek. Florczyk Szymon
lek. Siemiaszko Grzegorz

lek. Pyłko Zdzisław

Wtorek

15.00-19.00

lek. Bukowski Szymon
lek. Florczyk Szymon
lek. Siemiaszko Grzegorz

lek. Pyłko Zdzisław

Środa

10.00-14.00

lek. Bukowski Szymon
lek. Florczyk Szymon
lek. Siemiaszko Grzegorz

lek. Pyłko Zdzisław

Piątek

10.00-14.00

lek. Bukowski Szymon
lek. Florczyk Szymon
lek. Siemiaszko Grzegorz

lek. Pyłko Zdzisław

Poradnia Chirurgii Onkologicznej

Godziny Przyjęć:

Poniedziałek

08.00-12.00

lek. med. Szymon Florczyk

Środa

14.00-18.00

dr n. med. Marek Kiluk

Piątek

14.00-18.00

dr n. med. Włodzimierz Markiewicz

Poradnia Chorób Zakaźnych

Godziny Przyjęć:

Poniedziałek

7.30-15.05

dr n. med. Tynecka Ewa

Wtorek

7.30-15.05

dr n. med. Tynecka Ewa

Środa

7.30-15.05

dr n. med. Tynecka Ewa

Czwartek

10.25-18.00

dr n. med. Tynecka Ewa

Piątek

7.30-15.05

dr n. med. Tynecka Ewa

Poradnia Dermatologiczna

Godziny Przyjęć:

Poniedziałek

10.00-14.00

lek. Hus-Sienkiewicz Bernadeta

Wtorek

10.00-14.00

lek. Śniecińska Monika

Środa

14.00-18.00

lek. Hus-Sienkiewicz Bernadeta

Czwartek

10.00-14.30

lek. Śniecińska Monika

Poradnia Diabetologiczna
Godziny Przyjęć:
Poniedziałek 07.00-11.00

 

11:00-16:05

lek. Cipielewska Elżbieta

 

lek. Korneluk Ewa

Wtorek 09.00-16.05 lek. Cipielewska Elżbieta
Środa 9.00-15.10

 

lek. Cipielewska Elżbieta

 

Czwartek 9.00-16.05 lek. Cipielewska Elżbieta
Piątek 09.00-16.05 lek. Korneluk Ewa

 

Poradnia Foniatryczna

Godziny Przyjęć:

Poniedziałek

9.00-13.00

lek. Dąbrowska – Szmulik Barbara

Wtorek

14.00-18.00

lek. Dąbrowska – Szmulik Barbara

Środa

9.00-13.00

lek. Dąbrowska – Szmulik Barbara

Poradnia Gastroenterologiczna
Godziny Przyjęć:
Wtorek 07.00-10.00
14.00-18.00
lek. Malinowska Dala
lek. Zimnicki Piotr
Środa 07.00-11.00 lek. TyneckiAndrzej
Czwartek 10.00-14.00 lek. Zimnicki Piotr
Poradnia Ginekologiczno - Położnicza

Godziny Przyjęć:

Poniedziałek

9.00-18.00

Ponomarow Grzegorz

Wtorek

10.00-14.00

Ponomarow Grzegorz

Środa

10.00-14.00

Ponomarow Grzegorz

Czwartek

10.00-14.00

Ponomarow Grzegorz

Piątek

10.00-13.00

Ponomarow Grzegorz

Poradnia Hematologiczna
Godziny Przyjęć:
Poniedziałek 14.00-18.00 lek. Kubitzka Magdalena
Wtorek 10.00-14.00 lek. Urbanowicz Alina
Środa 11.00-15.00 lek. Urbanowicz Alina
Poradnia Nefrologiczna

Godziny Przyjęć:

Poniedziałek

10.00-14.00

lek. Agnieszka Bukowska

lek. Katarzyna Kozłowska
lek. Magdalena Łukaszewicz

Wtorek

14.00-18.00

lek. Magdalena Łukaszewicz

lek. Katarzyna Kozłowska
lek. Agnieszka Bukowska

Środa

10.00-14.00

lek. Agnieszka Bukowska

lek. Katarzyna Kozłowska
lek. Magdalena Łukaszewicz

Poradnia Neonatologiczna

Godziny Przyjęć:

Poniedziałek

14.00-18.00

lek. Walicka Mirosława

Wtorek

7.30-11.30

lek. Walicka Mirosława

Środa

7.30-11.30

lek. Walicka Mirosława

Gabinet nr 6
Nr telefonu: 87 56 29 341
Poradnia Neurologiczna

Godziny Przyjęć:

Poniedziałek

11.00-15.00

lek. Henryka Lejmel

Wtorek

11.00-14.00

lek. Elżbieta Szoka-Łukaszewicz

Środa

10.00-15.00

lek. Kot Bożena

lek. Beata Przystawik

Czwartek

11.00-18.00

lek. Krystyna Król-Jańczuk

Piątek

11.00-15.00

lek. Olga Aniszewska

Poradnia Okulistyczna

Godziny Przyjęć:

Poniedziałek

9.00-13.30

lek. Kolendo Bożena

Wtorek

8.00-15.00

15.00-18.00

lek. Piotr Wasilczuk

lek. Bożena Kolendo

Środa

9.00-13.30

13.30-14.30

lek. Kolendo Bożena

lek. Przemysław Pawłowski

Czwartek

9.00-13.30

lek. Kolendo Bożena

Piątek

9.00-13.30

lek. Kolendo Bożena

Poradnia Onkologiczna

Godziny Przyjęć:

Poniedziałek

8.00-10.00
10.00-13.00

lek. Ołtarzewski Andrzej
lek. Siemczonek Marek

Wtorek

9.00-11.00
11.00-13.00

lek. Siemczonek Marek
lek. Ołtarzewski Andrzej

Środa

9.00-10.30
10.30-13.00

lek. Ołtarzewski Andrzej
lek. Siemczonek Marek

Czwartek

9.00-9.30
9.30-10.00
14.00-16.00
16.00-18.00

lek. Siemczonek Marek
lek. Ołtarzewski Andrzej
lek. Siemczonek Marek
lek. Ołtarzewski Andrzej

Piątek

9.00-10.30
10.30-13.00

lek. Ołtarzewski Andrzej
lek. Siemczonek Marek

Poradnia Ortopedyczna
Godziny Przyjęć:
Poniedziałek 07.30-12.30

12:30-15:00

lek. Górnicki Krzysztof

lek. Turowicz Sergiusz

Wtorek 07.30-15.00 lek. Sośnicka Małgorzata
Środa 08.00-14.00

14:00-18:00

lek. Cieślukowski Zbigniew

lek. Wiśniewski Andrzej

Czwartek 07.30-15.00 lek. Staranowicz Remigiusz
Piątek 07.30-15.00 lek. Zakrzewski Dariusz
Poradnia Otolaryngologiczna

Godziny Przyjęć:

Poniedziałek

11.00-15.00

lek. Ułas Małgorzata

Wtorek

11.00-18.00

lek. Malinowska Barbara
lek. Smolska-Borkowska Halimat

lek. Korobkiewicz Marek

Środa

10.00-14.00

lek. Malinowska Barbara
lek. Smolska-Borkowska Halimat
lek. Ułas Małgorzata
lek. Korobkiewicz Marek

Czwartek

11.00-15.00

lek. Smolska-Borkowska Halimat

Piątek

11.00-15.00

lek. Korobkiewicz Marek

Poradnia Preluksacyjna

Godziny Przyjęć:

Poniedziałek 8.00-15.00 lek. Staranowicz Remigiusz

Wtorek

12.30-15.00

lek. Staranowicz Remigiusz

Czwartek

11.00-18.00

lek. Turowicz Sergiusz

Gabinet nr 6

Poradnia Pulmonologiczna

Godziny Przyjęć:

Poniedziałek

13.00-17.00

lek. Florczyk Elżbieta

Środa

15.05-20.05

lek. med. Cichanowicz Waldemar

Piątek

10.00-14.00

lek. med. Cichanowicz Waldemar

Poradnia Reumatologiczna

Godziny Przyjęć:

Poniedziałek 11.00-15.00 lek. Stefańska Magdalena

Wtorek

10.00-15.00

lek. Dębska Katarzyna

Czwartek

10.00-18.00

lek. Stefańska Magdalena

Poradnia Urologiczna

Godziny Przyjęć:

Poniedziałek

07.30-15.00

lek. Pol Krzysztof

Wtorek

7.30-10.00
10.00-18.00

rotacja
lek. Murawski Oskar

Środa

7.30-15.00

lek. Golców-Grabińska Bogusława

Czwartek

7.30-15.00

lek. Karwowska-Bordzio Beata

Piątek

7.30-15.00

lek. Sadowski Grzegorz