ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT – Szpital Wojewódzki im.dr.Ludwika Rydygiera w Suwałkach prosi o złożenie oferty na dostawę płynów i proszku do prania w ilościach zawartych w załączniku nr 1. Ofertę należy przesłać na załączonym załączniku nr 1 i 2 do 17 czerwca 2019r. Do oferty należy dołączyć aktualne karty charakterystyki płynów, aktualne atesty i pozwolenia. Ofertę wraz z innymi dokumentami należy przesłać na adres Szpitala tj. Szpital Wojewódzki im.dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60. Umowa zostanie zawarta na okres 2-ch lat. W razie pytań proszę kontaktować się z Panią Hanną Andruczyk tel. 8756-29-583

Formularz ofertowy na płyny 2019r. do wypełnienia- Pobierz Płyny na przetarg -zał.nr 1 na 2019- Pobierz Zapytanie cenowe 2019r.- Pobierz

czytaj dalej