Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i elektrycznej przy wykonywaniu robót budowlanych pn: Modernizacja Oddziału Położnictwa i Patologii Ciąży Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa Polska oraz Budżetu Województwa pn. Zdrowa matka i dziecko – pilotażowy transgraniczny program opieki zdrowotnej nr LT-PL-1R-047″

Zapytanie cenowe - Pobierz Umowa nadzór - wzór - Pobierz

czytaj dalej

Organizacja dwóch szkoleń z zakresu chirurgii uroginekologicznej dedykowanych dla lekarzy i pielęgniarek, dofinansowanych w ramach projektu pn. „Poprawa jakości opieki prenatalnej dla kobiet w ciąży w polsko-litewskim obszarze przygranicznym” dofinansowanego z Budżetu Województwa Podlaskiego oraz Programu Współpracy INTERREG V-A Litwa Polska na lata 2014-2020

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pobierz   Zapytanie Cenowe - Pobierz Umowa na szkolenie -...

czytaj dalej

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty : Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i elektrycznej przy wykonywaniu robót budowlanych pn: Modernizacja i Przebudowa Oddziału Ortopedyczno – Urazowego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu nr WND-RPPD.08.04.01-20-0002/17 Pn. Wzrost jakości i dostępności opieki medycznej w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach poprzez utworzenie specjalistycznych ośrodków skoordynowanej opieki zdrowotnej: Suwalskiego Centrum Pulmonologicznego oraz Suwalskiego Centrum Ortopedycznego.”.

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pobierz

czytaj dalej