Zakup i dostawa ciśnieniomierza automatycznego z mankietem naramiennym, mobilnego wzrostomierza zintegrowanego z wagą oraz przenośnego analizatora biochemicznego wraz z drukarką, zgodnie parametrami określonymi w załączniku nr 2 do zapytania, w ramach projektu pt. Poprawa stanu zdrowia populacji pracującej województwa podlaskiego nr WND–RPPD.02.05.00-20-0009/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 osi priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, działania 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się

Parametry - Pobierz Zapytanie cenowe - Pobierz

czytaj dalej

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na sprawowanie nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i elektrycznej przy wykonywaniu robót budowlanych pn: Modernizacja Oddziału Położnictwa i Patologii Ciąży Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa Polska oraz Budżetu Województwa pn. Zdrowa matka i dziecko – pilotażowy transgraniczny program opieki zdrowotnej nr LT-PL-1R-047

Pobierz

czytaj dalej

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i elektrycznej przy wykonywaniu robót budowlanych pn: Modernizacja Oddziału Położnictwa i Patologii Ciąży Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa Polska oraz Budżetu Województwa pn. Zdrowa matka i dziecko – pilotażowy transgraniczny program opieki zdrowotnej nr LT-PL-1R-047

UMOWA nadzór - wzór - pobierz załącznik 1 i 2 do zapytania - Pobierz Zapytanie cenowe - Pobierz Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-...

czytaj dalej