Remont Poradni Reumatologicznej ( Centrum Diagnostyki i Leczenia Osteoporozy) Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu Ne LT-PL-2 S pn. „ Osteoporoza to nie wyrok – pilotażowy transgraniczny polsko – litewski program walki z osteoporozą” zgodnie z umową nr 1S-150 z 18.04.2018 finansowanego z Programu Interreg V-A Litwa –Polska 2014-2020

Odpowiedzi - Pobierz Umowa - Pobierz Zapytanie cenowe - Pobierz Załącznik nr 1 - Pobierz Rysunek - Pobierz Przedmiar - Pobierz Informacja o wyborze oferty- Pobierz   Tel kontaktowy 87 562 95 82 Michał Zalewski Tel kontaktowy  500 691...

czytaj dalej

Zapytanie cenowe o Remoncie Poradni Reumatologicznej ( Centrum Diagnostyki i Leczenia Osteoporozy) Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu Ne LT-PL-2 S pn. „ Osteoporoza to nie wyrok – pilotażowy transgraniczny polsko – litewski program walki z osteoporozą” zgodnie z umową nr 1S-150 z 18.04.2018 finansowanego z Programu Interreg V-A Litwa –Polska 2014-2020

Przedmiar - Pobierz Rysunek - Pobierz Umowa - Pobierz Załącznik nr 1 - Pobierz Zapytanie Cenowe -...

czytaj dalej

Informacja o unieważnieniu zapytania cenowego na : „ Remoncie Poradni Reumatologicznej ( Centrum Diagnostyki i Leczenia Osteoporozy) Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu Ne LT-PL-2 S pn. „ Osteoporoza to nie wyrok – pilotażowy transgraniczny polsko – litewski program walki z osteoporozą” zgodnie z umową nr 1S-150 z 18.04.2018 finansowanego z Programu Interreg V-A Litwa –Polska 2014-2020

Informacja o unieważnieniu zamówienia - Pobierz

czytaj dalej

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Sprawowania nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i elektrycznej przy wykonywaniu robót budowlanych pn: Modernizacja i Przebudowa Oddziału Pulmonologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu nr WND-RPPD.08.04.01-20-0002/17 Pn. Wzrost jakości i dostępności opieki medycznej w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach poprzez utworzenie specjalistycznych ośrodków skoordynowanej opieki zdrowotnej: Suwalskiego Centrum Pulmonologicznego oraz Suwalskiego Centrum Ortopedycznego.

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pobierz   Sprawowania nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i elektrycznej przy wykonywaniu robót budowlanych pn: Modernizacja i Przebudowa Oddziału Pulmonologicznego  Szpitala...

czytaj dalej

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofert na – Zakup i dostawa ciśnieniomierza automatycznego z mankietem naramiennym, mobilnego wzrostomierza zintegrowanego z wagą oraz przenośnego analizatora biochemicznego wraz z drukarką, zgodnie parametrami określonymi w załączniku nr 2 do zapytania, w ramach projektu pt. Poprawa stanu zdrowia populacji pracującej województwa podlaskiego nr WND–RPPD.02.05.00-20-0009/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 osi priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, działania 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się

powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pobierz

czytaj dalej

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na sprawowanie nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i elektrycznej przy wykonywaniu robót budowlanych pn: Modernizacja Oddziału Położnictwa i Patologii Ciąży Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa Polska oraz Budżetu Województwa pn. Zdrowa matka i dziecko – pilotażowy transgraniczny program opieki zdrowotnej nr LT-PL-1R-047

Pobierz

czytaj dalej

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i elektrycznej przy wykonywaniu robót budowlanych pn: Modernizacja Oddziału Położnictwa i Patologii Ciąży Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa Polska oraz Budżetu Województwa pn. Zdrowa matka i dziecko – pilotażowy transgraniczny program opieki zdrowotnej nr LT-PL-1R-047

UMOWA nadzór - wzór - pobierz załącznik 1 i 2 do zapytania - Pobierz Zapytanie cenowe - Pobierz Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-...

czytaj dalej