dostawa mieszanki gazu płynnego propan – butan (50%/50%) na cele grzewcze   w ilości   60000 litrów do bazy magazynowej gazu płynnego Zamawiającego , składającej się z dwóch zbiorników o pojemności po 6.400 litrów każdy. Ofertę należy złożyć drogą korespondencyjną lub osobiście na adres: Sekretariat Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki, do dnia 28.08.2019 r. do godz. 10.00.   Na kopercie proszę dopisać  „Oferta na Dostawę gazu propan butan”

Ofertę należy przesłać wraz z formularzem asortymentowo cenowym

W razie pytań proszę kontaktować się z Panem Liszewskim Zbigniewem tel. 8756-29-599

Zapytanie cenowe Zał 1- Pobierz
Formularz asortymentowo cenowy propan butan- Pobierz
UMOWA dostawę propan butan projekt 2019- Pobierz

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty propan butan 29.08.2019- Pobierz