Zarządzający Szpitalem:

 

  • Dyrektor
    Adam Szałanda
  • p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa
    Dr n med. Piotr Zimnicki
  • p.o. Głównego Księgowego
    Anna Mazalewska