Ofertę należy przesłać na załączonym załączniku nr 1 i 2 do 8 lipca 2019r . Ofertę wraz z innymi dokumentami należy przesłać na adres Szpitala tj. Szpital Wojewódzki im.dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60. Umowa zostanie zawarta na okres 1 roku. W razie pytań proszę kontaktować się z Panem Zbigniewem Liszewskim tel. 8756-29-599, e-mail:z.liszewski@szpital.suwalki.pl

Załącznik 1 formularz asortymentowo-cenowy- 27.06.2019- Pobierz
Załącznik nr 2 z 27.06.2019- Pobierz
Załącznik nr 2- Pobierz
Finał pytania SZW.DE.SR.13.2019- UCZESTNIK 1- Pobierz

 

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty