Wyłonienie wykonawcy celem opracowania dokumentów będących wynikiem prac Transgranicznej Rady ds. Walki z Osteoporozą w ramach projektu pn.: „Modelowy program opieki zdrowotnej walki z osteoporozą w obszarze przygranicza polsko- białoruskiego”, w tym:

Wspólnej polsko-białoruskiej ankiety oceny ryzyka osteoporozy Treści poradnika „Osteoporoza  to nie wyrok” Wspólnych polsko-białoruskich standardów postępowania medycznego: w diagnostyce osteoporozy oraz w przypadku złamania niskoenergetycznego   Dopuszcza się...

Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Oddziałów SzW w Suwałkach w ramach projektu WND-RPPD.08.04.01-20-0046/18 „Zdrowe matka i dziecko – poprawa jakości opieki medycznej w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii i innych dziedzin medycznych gdzie występuje leczenie dzieci”

Odpowiedzi na zapytania Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert zapytanie cenowe doc- Pobierz zapytanie cenowe PDF- Pobierz Załącznik nr 2 – formularz asortymentowo – cenowy- Pobierz załącznik nr 3 – parametry techniczne- Pobierz...

Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pt. „Przede wszystkim pacjent – poprawa standardów opieki nad pacjentem na pograniczu polsko-litewskim” nr LT-PL-3R-246, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy INTERREG V-A Litwa-Polska na lata 2014-2020

Informacja z otwarcia ofert Ogłoszenie o zamówieniu- Pobierz doc Ogłoszenie o zamówieniu- Pobierz pdf Odpowiedzi na zapytania oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert- Pobierz