Tytuł projektu „Osteoporoza to nie wyrok – pilotażowy transgraniczny polsko-litewski program walki z osteoporozą”
Nr projektu LT-PL-2S-156
Całkowity budżet projektu 49 335,00 euro
W tym dofinansowanie z EFRR 414 934,74 euro
Budżet Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach 25 903,75 euro
Przyznane dofinansowanie z EFRR 22 018,18 euro (85% kosztów kwalifikowanych)
Przyznane dofinansowanie z budżetu województwa na 2017 r. 38 85,57 euro (15% kosztów kwalifikowanych)
Źródło dofinansowania PROGRAM Interreg V-A Litwa – Polska na lata 2014 – 2020

Okres realizacji projektu 12 m-cy
Partnerzy projektu  

Szpital Wojewódzki im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach – Lider

Instytucja Publiczna Szpital Okręgu Olickiego im. S. Kudirki– Partner

Krótki opis projektu Projekt stanowi wspólną transgraniczną inicjatywę Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach oraz Szpitala Okręgowego w Olicie (Alytus) i zakłada realizację kompleksowych działań skierowanych doi środowiska medycznego (szkolenia, wizyty studyjne, poprawa infrastruktury) oraz społeczeństwa (kampania obejmująca działania informacyjne, edukacyjne i profilaktyczne).
Cel projektu Celem głównym projektu jest zapewnienie wysokiej jakości usług medycznych w obszarze przygranicza polsko-litewskiego, ze szczególnym uwzględnieniem osób narażonych na wykluczenie społeczne i ubóstwo.
Zakres/rezultaty projektu ·         cykl szkoleń dla personelu medycznego zatrudnionego w partnerskich szpitalach,

·         wymiana doświadczeń i wiedzy pomiędzy instytucjami partnerskimi,

·         remont poradni reumatologicznej,

·         kampania edukacyjno-profilaktyczna.

Biuro projektu kontakt (87) 562 94 37

(87) 562 95 32