Tytuł projektu „Osteoporoza to nie wyrok – pilotażowy transgraniczny polsko-litewski program walki z osteoporozą”
Nr projektu LT-PL-2S-156
Całkowity budżet projektu 49 335,00 euro
W tym dofinansowanie z EFRR 41 934,74 euro
Budżet Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach 25 903,75 euro
Przyznane dofinansowanie z EFRR 22 018,18 euro (85% kosztów kwalifikowanych)
Przyznane dofinansowanie z budżetu województwa na 2017 r. 38 85,57 euro (15% kosztów kwalifikowanych)
Źródło dofinansowania PROGRAM Interreg V-A Litwa – Polska na lata 2014 – 2020

Okres realizacji projektu 12 m-cy
Partnerzy projektu  

Szpital Wojewódzki im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach – Lider

Instytucja Publiczna Szpital Okręgu Olickiego im. S. Kudirki– Partner

Krótki opis projektu Projekt stanowi wspólną transgraniczną inicjatywę Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach oraz Szpitala Okręgowego w Olicie (Alytus) i zakłada realizację kompleksowych działań skierowanych doi środowiska medycznego (szkolenia, wizyty studyjne, poprawa infrastruktury) oraz społeczeństwa (kampania obejmująca działania informacyjne, edukacyjne i profilaktyczne).
Cel projektu Celem głównym projektu jest zapewnienie wysokiej jakości usług medycznych w obszarze przygranicza polsko-litewskiego, ze szczególnym uwzględnieniem osób narażonych na wykluczenie społeczne i ubóstwo.
Zakres/rezultaty projektu ·         cykl szkoleń dla personelu medycznego zatrudnionego w partnerskich szpitalach,

·         wymiana doświadczeń i wiedzy pomiędzy instytucjami partnerskimi,

·         remont poradni reumatologicznej,

·         kampania edukacyjno-profilaktyczna.

Biuro projektu kontakt (87) 562 94 37

(87) 562 95 32

Zakończono cykl zajęć Nordic walking organizowanych przez Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu. Odbyło się 6 jednogodzinnych spotkań, podczas których uczestnicy projektu, tj. osoby w wieku 50+ mogli skorzystać z instruktażu wykwalifikowanego trenera i opanować umiejętność samodzielnego wykonywania ćwiczeń. Na zakończenie zajęć każdy z uczestników otrzymał darmowy komplet kijków do Nordic walking.


Zakończył się cykl 3 spotkań informacyjno-edukacyjnych poświęconych tematyce osteoporozy. Spotkania miały miejsce w Suwałkach (7 czerwca 2018), Sejnach (12 lipca 2018) i Augustowie (19 lipca 2018). W każdym spotkaniu uczestniczył diabetolog, reumatolog i ortopeda, w ich toku których zostały zaprezentowane zagrożenia wynikające z niezdiagnozowanej osteoporozy oraz metody zapobiegania schorzeniu. Osoby uczestniczące w spotkaniach zostali uświadomieni o konieczności badań profilaktycznych i uzyskali porady od specjalistów.


W dniu 7 czerwca w Suwałkach odbyło się pierwsze z trzech spotkań informacyjno-edukacyjnych.


W dniu 12 kwietnia 2018 roku odbyła się konferencja otwierająca projekt „Osteoporoza to nie wyrok – pilotażowy transgraniczny polsko-litewski program walki z osteoporozą”.


W dniu 12 kwietnia 2018r. w Parku Naukowo-Technologicznym Polska-Wschód w Suwałkach odbyła się konferencja inauguracyjna projektu „Osteoporoza to nie wyrok – pilotażowy transgraniczny polsko-litewski program walki z osteoporozą”.  Przedsięwzięcie realizują Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach i Szpital Okręgowy w Olicie (Litwa). Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Interreg V-A Litwa-Polska na lata 2014-2020. Głównym celem projektu jest niwelowanie wykluczenia społecznego i ubóstwa wśród mieszkańców obszaru przygranicza polsko-litewskiego poprzez podjęcie wspólnych działań na rzecz walki z osteoporozą.

Podczas spotkania zaprezentowano szczegółowe informacje dotyczące założeń projektu, planowanych działań, grup docelowych oraz spodziewanych efektów.

Konferencję otworzył Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele współpracujących Szpitali, władz samorządowych, instytucji publicznych, a także władze regionu.