Zamówione jest podzielone na części można złożyć ofertę na całość bądź na daną cześć.

Ofertę należy złożyć najpóźniej do 06.08.2019r do godz. 10:00 do sekretariatu Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach pok. nr 7

UMOWA – wzór- Pobierz
Załącznik nr 3 zapytanie cenowe na barwiarkę- Pobierz
Załącznik nr 3 zapytanie cenowe na destylarkę- Pobierz
Odpowiedzi do zapytań- Pobierz
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- Pobierz